Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina Polanica-Zdrój 18-26.08.2018 r.
pod Patronatem Honorowym Wojewody Dolnośląskiego

Organizatorzy:

-Dolnośląski Związek Szachowy, 50-529 Wrocław ul. Borowska 1–3,
-Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji, ul. Parkowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Partnerzy:
– Klub Szachowy Polonia Wrocław sp. z o.o. al. Wiśniowa 47 53-126 Wrocław
www.oboz-szachowy.pl

Sponsor turnieju kobiecego – firma PROBIT

 

Grupy turniejowe:

OPEN A – turniej z rankingiem FIDE powyżej 1800.
OPEN B – turniej seniorów: mężczyźni od 60 lat, kobiety od 50 lat.
OPEN C – turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2000 i bez rankingu FIDE
OPEN D – turniej dla dzieci do lat 14
OPEN E – turniej dla dzieci do lat 10
OPEN F – turniej dla osób bez kategorii szachowej

PROBIT OPEN (OPEN K) – turniej kobiet dla zawodniczek z rankingiem FIDE powyżej 1400 lub II kat szachową

 

System rozgrywek:
OPEN A, B, K – 9 rund, tempo gry 90 min / 40 pos. + 30 min + 30 s/pos.
OPEN C, D, E, F – system szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 90 min + 30 s/pos.
Grupy A, B,C,D,E,K zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

 

Sala Gry:
Teatr Zdrojowy, Polanica-Zdrój, ul. Parkowa 2. Grupa C swoje partie będzie rozgrywać w sali konferencyjnej Hotel Polanica Resort & Spa ul. Górska 2.

Biuro zawodów będzie czynne 17.08.2018 od godz. 14:00 w Teatrze Zdrojowym
Strona Festiwalu: www.rubinstein.dzszach.pl

 

Terminarz rozgrywek:
17.08.2018 odprawa techniczna godz. 20:00 Teatr Zdrojowy
18-26.08.2018, 9:30 rundy I–IX grupy C, D, E, F 15:00 rundy I-IX grupy A, B, K
26.08.2018 14:00 zakończenie grup C, D, E, F 20:00 zakończenie grup A, B, K

 

Wpisowe:
OPEN A:
ranking FIDE 1800-1899 – 170 PLN
ranking FIDE 1900-1999 – 160 PLN
ranking FIDE 2000-2199 – 150 PLN
ranking FIDE od 2200 – 130 PLN
Organizator ma prawo dopuścić do udziału w OPEN A nie więcej niż 10 zawodników z rankingiem FIDE od 1600 do 1799 wg listy FIDE z dnia 1.08.2018 r. Wpisowe dla tych zawodników wynosi 200 PLN.

OPEN B – 120 PLN, zawodnicy urodzeni przed 1940 r. zwolnieni z wpisowego
OPEN C (ranking FIDE do 2000) – 150 PLN
OPEN D i E – 70 PLN, OPEN F – 40 PLN

OPEN K – 150 PLN
Wpisowe zawiera opłaty klasyfikacyjno-rankingowe PZSzach i opłaty rejestracyjne FIDE.

Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego. W celu ustalenia szczegółowych warunków prosimy o kontakt z organizatorem.

Zawodnicy KS Polanica-Zdrój są zwolnieni z wpisowego.

Wpisowe można wpłacać na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego nr 11 1750 0012 0000 0000 3870 3099 do dnia 12.08.2018 r.

Wpisowe płatne gotówką na miejscu jest wyższe o 10 zł.

 

Kontakty, Zgłoszenia:
zgłoszenia do 12.08.2018
e-mail: polanica@dzszach.pl

e-mail: media@dzszach.pl

online formularz na serwisach turniejowych na stronie www.rubinstein.dzszach.pl lub http://chessarbiter.com/turnieje.php
Dolnośląski Związek Szachowy, 50-529 Wrocław ul. Borowska 1-3, email: biuro@dzszach.pl

 

Nagrody:
OPEN A (od 1800 FIDE) – 1. miejsce 4000 PLN
OPEN B (turniej seniorów) – 1. miejsce 1500 PLN
OPEN C (do 2000 FIDE) – 1. miejsce 2000 PLN
OPEN D, E, F – nagrody rzeczowe lub finansowe, upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników

OPEN K – 1. miejsce 2000 PLN fundusz nagród min 6000 PLN

W każdej grupie co najmniej 10% uczestników otrzymuje nagrody. Nagrody w kwotach brutto. Nagrody odbiera się osobiście.

 

Postanowienia końcowe:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach.
Zawodnik może się spóźnić na rundę 30 min.
We wszystkich grupach obowiązuje zakaz przyjmowania propozycji remisowych przed 30 pos. bez zgody sędziego.
Za zdolność do gry odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.
Podczas festiwalu odbywać się będą imprezy towarzyszące: turnieje szachów szybkich i błyskawicznych, imprezy kulturalne i sportowe.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.

Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach i PZSzach, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.

Załączniki

Recommended Posts