Z powodu dużej liczby zawodników zgłoszonych do OPEN C prosimy zawodników znajdujących się na liście startowej o opłacenie wpisowego na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego nr 11 1750 0012 0000 0000 3870 3099 do dnia 12.08.2018 r. (zgodnie z komunikatem). Opłacenie wpisowego gwarantuje udział w turnieju i pozwala organizatorowi zweryfikować najbardziej prawdopodobną liczbę grających. Osoby, które nie opłacą wpisowego do 12.08.2018 lub nie skontaktują się z organizatorem potwierdzając swój udział będą przesuwane na listę rezerwową.

W przypadku rezygnacji z udziału prosimy wycofać swoje zgłoszenie z serwisu turniejowego lub powiadomić organizatorów, aby nie blokować miejsc innym.

Obecnie przyjmujemy zgłoszenia do OPEN C tylko na na listę rezerwową (polanica@dzszach.pl).

Recommended Posts