Komunikat 55 Festiwalu

55 Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina
Polanica-Zdrój 17-25.08.2019 r.
pod Patronatem Honorowym Wojewody Dolnośląskiego

Organizatorzy:

-Dolnośląski Związek Szachowy, 50-529 Wrocław ul. Borowska 1–3,
-Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji, ul. Parkowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Patronat:

Polski Związek Szachowy

Grupy turniejowe:

OPEN A – turniej z rankingiem FIDE powyżej 1700.

OPEN B – turniej seniorów: mężczyźni od 60 lat, kobiety od 50 lat.

OPEN C – turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2000 i bez rankingu FIDE

OPEN D – turniej dla dzieci do lat 14

OPEN E – turniej dla dzieci do lat 10

OPEN F – turniej dla osób bez kategorii szachowej

System rozgrywek:

OPEN A, B – 9 rund, tempo gry 90 min / 40 pos. + 30 min + 30 s/pos.

OPEN C, D, E, F – system szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 90 min + 30 s/pos.

Grupy A, B,C,D,E zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

Sala Gry:

OPEN A, B, C Teatr Zdrojowy, Polanica-Zdrój, ul. Parkowa 2

OPEN D, E Gimnazjum, Polanica-Zdrój ul. Zdrojowa 32

Biuro zawodów będzie czynne 16.08.2019 od godz. 14:00 w Teatrze Zdrojowym Strona Festiwalu: www.rubinstein.dzszach.pl

Terminarz rozgrywek:

16.08.2019 potwierdzanie udziału do godz. 21:00 grupy C, D, E, F

17.08.2019 potwierdzanie udziału do godz. 13:00 grupy A i B

17-25.08.2019, 9:30 rundy I–IX grupy C, D, E, F; 15:00 rundy I-IX grupy A, B

25.08.2019 14:00 zakończenie grup C, D, E, F; 20:00 zakończenie grup A, B

Wpisowe:

OPEN A:

Ranking FIDE 1600-1799 – 200 PLN

ranking FIDE 1800-1899 – 170 PLN

ranking FIDE 1900-1999 – 160 PLN

ranking FIDE 2000-2199 – 150 PLN

ranking FIDE od 2200 – 130 PLN

Organizator ma prawo dopuścić do udziału w OPEN A nie więcej niż 10 zawodników z rankingiem FIDE od 1600 do 1699 wg listy FIDE z dnia 1.08.2019 r.

OPEN B – 120 PLN, zawodnicy urodzeni w 1939 r.i starsi – zwolnieni z wpisowego

OPEN C (ranking FIDE do 2000) – 150 PLN

OPEN D i E – 70 PLN,

OPEN F – 40 PLN

Wpisowe zawiera opłaty klasyfikacyjno-rankingowe PZSzach i opłaty rejestracyjne FIDE.

Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego. W celu ustalenia szczegółowych warunków prosimy o kontakt z organizatorem.

Zawodnicy KS Polanica-Zdrój są zwolnieni z wpisowego.

Wpisowe można wpłacać na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego nr 30 1750 0012 0000 0000 3990 6527 do dnia 13.08.2019 r.

Wpisowe płatne gotówką na miejscu jest wyższe o 10 zł.

Kontakty, Zgłoszenia:

zgłoszenia do 01.08.2019 e-mail: polanica@dzszach.pl

online – formularz na serwisach turniejowych na stronie www.rubinstein.dzszach.pl lub http://chessarbiter.com/turnieje.php

Dolnośląski Związek Szachowy, 50-529 Wrocław ul. Borowska 1-3, email: biuro@dzszach.pl

Nagrody:

OPEN A (od 1800 FIDE) – 1. miejsce 4000 PLN

OPEN B (turniej seniorów) – 1. miejsce 1500 PLN

OPEN C (do 2000 FIDE) – 1. miejsce 2000 PLN

OPEN D, E, F – nagrody rzeczowe lub finansowe, upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników

W każdej grupie co najmniej 10% uczestników otrzymuje nagrody.

Nagrody w kwotach brutto. Nagrody odbiera się osobiście.

Postanowienia końcowe:

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach. Zawodnik może się spóźnić na rundę 60 min. We wszystkich grupach obowiązuje zakaz przyjmowania propozycji remisowych przed 30 pos. bez zgody sędziego. Za zdolność do gry odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Podczas festiwalu odbywać się będą imprezy towarzyszące: turnieje szachów szybkich i błyskawicznych, imprezy kulturalne i sportowe. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.
Zawodnik ma prawo skorzystać z maksymalnie dwóch pauz półpunktowych (half-bye) w rundach 1-7. Należy to zgłosić sędziemu głównemu najpóźniej do zakończenia ostatniej partii danej rundy, a w przypadku pierwszej partii do 16.08.2019 godz. 21:00.
Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach i PZSzach, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.


Komentarze są zamknięte.