1. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Szachowy Akiby Rubinsteina

Polanica-Zdrój, 17-25 sierpnia 2024

ORGANIZATORZY

 • Dolnośląski Związek Szachowy
 • Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy Zdrój
 • Polski Związek Szachowy
 • LKS „Wrzos” Międzyborów

GRUPY TURNIEJOWE

 • TURNIEJ ARCYMISTRZOWSKI (szczegóły w osobnym komunikacie)
 • OPEN A – turniej zawodników z rankingiem FIDE powyżej 2000.
 • OPEN B – turniej zawodników z rankingiem FIDE 1800 – 2100.
 • OPEN C – turniej seniorów: mężczyźni od 60 lat, kobiety od 50 lat.
 • OPEN D – turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2000 lub bez rankingu FIDE.
 • OPEN E – turniej zawodników z rankingiem FIDE do 1800 lub bez rankingu FIDE.
 • OPEN F – turniej dla dzieci do lat 14.
 • OPEN G – turniej dla dzieci do lat 14, do rankingu PZSzach 1250.

Do udziału w turniejach OPEN A i OPEN B organizator może dopuścić zawodników z rankingiem
maksymalnie o 100 mniejszym niż próg podany w kryteriach. Wpisowe dla tych zawodników wzrasta o 50%.

Zawodnicy z niższymi rankingami nie będą dopuszczani!

O spełnieniu kryterium rankingowego decyduje lista rankingowa na sierpień 2024.

SALE GRY

Główną salą gry Festiwalu będzie Teatr Zdrojowy – Polanica-Zdrój ul. Parkowa 2. Pozostałe sale gry oraz podział pomiędzy poszczególne grupy turniejowe podane będą w kolejnych komunikatach.

STRONA FESTIWALU:      www.rubinstein.dzszach.pl

KONTAKTY, ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do 9.08.2024 poprzez e-mail: polanica@dzszach.pl
lub online – formularz w serwisach turniejowych na stronie www.rubinstein.dzszach.pl

PRZEPISY TURNIEJOWE

Turnieje OPEN zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Tempo gry:

 • OPEN A: 90min / 40pos. + 15min + 30s/pos.
 • Pozostałe grupy: 90min. + 30s / pos.

Wyniki turnieju w grupach A, B, C, D, E, F zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

Zawodnik może się spóźnić na rundę maksymalnie 30 minut.

Zawodnik ma prawo skorzystać z maksymalnie dwóch pauz półpunktowych (half-bye) w rundach 1-7.
Należy to zgłosić sędziemu najpóźniej do zakończenia ostatniej partii poprzedniej rundy.

O miejscu zajętym w turniejach OPEN decyduje w kolejności: liczba zdobytych punktów, Buchholz CUT-1, Buchholz, Berger, Progres, bezpośredni pojedynek, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi.

NAGRODY

 

OPEN A

OPEN B

OPEN C

OPEN D

OPEN E

I miejsce

6000 PLN

3000 PLN

1500 PLN

2000 PLN

1500 PLN

II miejsce

4000 PLN

2000 PLN

1200 PLN

1500 PLN

1200 PLN

III miejsce

3000 PLN

1500 PLN

1000 PLN

1200 PLN

1000 PLN

W każdej grupie co najmniej 10% uczestników otrzymuje nagrody.
Pozostałe nagrody podane zostaną przed 4 rundą Festiwalu.

Nagrody podane w kwotach brutto. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nagrody do 2000 PLN są nieopodatkowane, od pozostałych nagród obowiązuje podatek w wysokości 10%.

W turniejach F i G nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników do lat 14, 10 i 8.

Upominki dla wszystkich uczestników grup F i G.

WPISOWE

 • OPEN A – 240 PLN
 • OPEN B – 190 PLN
 • OPEN C – 160 PLN, zawodnicy urodzeni w roku 1944 i wcześniej – zwolnieni z wpisowego
 • OPEN D – 180 PLN
 • OPEN E – 170 PLN
 • OPEN F – 150 PLN
 • OPEN G -120 PLN

Wpisowe zawiera opłaty rankingowe PZSzach i opłaty rejestracyjne FIDE.

Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM i WIM są zwolnieni z wpisowego.  Zawodników z tytułem GM zapraszamy do kontaktu z organizatorem w celu uzgodnienia indywidualnych warunków udziału.

Zawodnicy, którzy występują w 2 grupach turniejowych otrzymują 10% rabatu na wpisowe.
Dla zorganizowanych grup liczących min. 10 zawodników przewidujemy rabat – prosimy o kontakt.

Wpisowe należy wpłacać na konto:

Dolnośląski Związek Szachowy, nr konta 30 1750 0012 0000 0000 3990 6527 (Bank BNP Paribas).

Termin wpłaty wpisowego –  9.08.2024.

Po tym terminie zawodnicy z nieopłaconym wpisowym zostaną usunięci z list startowych.

Zawodnicy, którzy terminowo opłacili wpisowe oraz fakt ten został odznaczony na liście startowej nie muszą potwierdzać swojej obecności w biurze festiwalu – mogą przybyć bezpośrednio na I rundę swojej grupy.

BIURO FESTIWALU

Biuro Festiwalu będzie czynne w Teatrze Zdrojowym (Polanica-Zdrój ul. Parkowa 2)

 • 08.2024 w godz. 16:00 – 20:00;
 • 08.2024 w godz. 9:00 – 13:00;
 • 18-25.08.2024 w godz. 12:00 – 16:00.

HARMONOGRAM

Grupy poranne:

 • OPEN B (ELO 1800 – 2100)
 • OPEN E (ELO <= 1800)
 • OPEN F (do lat 14)
 • OPEN G (do lat 14, do 1250)

Grupy popołudniowe:

 

 • OPEN A (ELO >= 2000)
 • OPEN C (seniorzy)
 • OPEN D (ELO <= 2000)

 

 • 16.08.2024, godz. 20:00 – zamknięcie list
 • 17.08.2024, godz. 9:30 – runda I
 • 18.08.2024, godz. 9:30 – runda II
 • 19.08.2024, godz. 9:30 – runda III
 • 20.08.2024, godz. 9:30 – runda IV
 • 21.08.2024, godz. 9:30 – runda V
 • 22.08.2024, godz. 9:30 – runda VI
 • 23.08.2024, godz. 9:30 – runda VII
 • 24.08.2024, godz. 9:30 – runda VIII
 • 25.08.2024, godz. 9:00 – runda IX
 • 25.08.2024, godz. 13:30 – zakończenie

 

 

 • 17.08.2024, godz. 12:00 – zamknięcie list
 • 17.08.2024, godz. 15:00 – runda I
 • 18.08.2024, godz. 15:00 – runda II
 • 19.08.2024, godz. 15:00 – runda III
 • 20.08.2024, godz. 15:00 – runda IV
 • 21.08.2024, godz. 15:00 – runda V
 • 22.08.2024, godz. 15:00 – runda VI
 • 23.08.2024, godz. 15:00 – runda VII
 • 24.08.2024, godz. 15:00 – runda VIII
 • 25.08.2024, godz. 14:00 – runda IX
 • 25.08.2024, godz. 19:00 – zakończenie

 

TURNIEJE TOWARZYSZĄCE

Wstępny harmonogram turniejów towarzyszących

 • Niedziela, 18.08.2024 godz. 15:30 – turniej szachów błyskawicznych
 • Poniedziałek, 19.08.2024 godz. 15:30 – turniej szachów szybkich
 • Wtorek, 20.08.2024 godz. 15:30 – turniej kloca
 • Wtorek, 20.08.2024 godz. 20:30 – wieczorny blitz
 • Środa, 21.08.2024 godz. 15:30 – turniej szachów Fischera
 • Czwartek, 22.08.2024 godz. 15:30 – turniej szachów błyskawicznych
 • Piątek, 23.08.2024 godz. 20:30 – wieczorny blitz
 • Sobota, 24.08.2024 godz. 15:30 – turniej szachów szybkich

Wpisowe do turniejów szachów szybkich, błyskawicznych, Fischera – 30 PLN, turnieju kloca – 40 PLN / para.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Za zdolność do gry odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie.

Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny i we własnym zakresie

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.

Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach, PZSzach i FIDE, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.

GermanEnglishPoland