57. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina – Komunikat nr 1

Komunikat nr 1 (PDF) – wersja polska

57. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Polanica-Zdrój, sierpień 2021

ORGANIZATORZY
Dolnośląski Związek Szachowy
Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy Zdrój
Polski Związek Szachowy

GRUPY TURNIEJOWE

ARCYMISTRZOWSKI TURNIEJ KOŁOWY (termin 11-19.08.2021, szczegóły w osobnych komunikatach)

Turnieje OPEN zostaną rozegrane w dniach 14-22.08.2021:
OPEN A – turniej zawodników z rankingiem FIDE powyżej 2100.
OPEN B – turniej zawodników z rankingiem FIDE od 1700 do 2200.
OPEN C – turniej seniorów: mężczyźni od 60 lat, kobiety od 50 lat.
OPEN D – turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2000 lub bez rankingu FIDE.
OPEN E – turniej zawodników z rankingiem FIDE do 1600 lub bez rankingu FIDE.
GRUPA F – turniej dla dzieci do lat 12.
GRUPY G1 [14-18.08.2021], G2 [18-22.08.2021] – dla dzieci do lat 12, do rankingu PZSzach 1250.

SALE GRY
Teatr Zdrojowy – Polanica-Zdrój ul. Parkowa 2
Budynek byłego Gimnazjum – Polanica-Zdrój, ul. Zdrojowa 32

Strona Festiwalu: www.rubinstein.dzszach.pl

PRZEPISY TURNIEJOWE
Turnieje OPEN zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Tempo gry:
OPEN A, B, C: 90min / 40pos. + 30min + 30s/pos.
OPEN D, E, F: 90min + 30s/pos.
GRUPY G1, G2: 30min + 30s./pos.
Wyniki turnieju w grupach A, B, C, D, E, F zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach.
Zawodnik może się spóźnić na rundę maksymalnie 30 minut.
Zawodnik ma prawo skorzystać z maksymalnie dwóch pauz półpunktowych (half-bye) w rundach 1-7.
Należy to zgłosić sędziemu najpóźniej do zakończenia ostatniej partii poprzedniej rundy.
O miejscu zajętym w turnieju decyduje w kolejności: liczba zdobytych punktów, Buchholz CUT-1, Buchholz, Berger, Progres, bezpośredni pojedynek, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi.

NAGRODY
Pula nagród 57. Międzynarodowego Festiwalu im. Akiby Rubinsteina wyniesie co najmniej 50 000 PLN
OPEN A (ELO >= 2100): I miejsce – 5000 PLN
OPEN B (ELO 1700-2200): I miejsce – 3000 PLN
OPEN C (seniorzy): I miejsce – 1500 PLN
OPEN D (ELO <= 2000): I miejsce – 2000 PLN
OPEN E (ELO <= 1600): I miejsce – 1500 PLN
GRUPA F (do lat 12) nagrody rzeczowe w grupach wiekowych do lat 12, 10 i 8.
GRUPY G1, G2 nagrody rzeczowe
W każdej grupie co najmniej 10% uczestników otrzymuje nagrody.
Pozostałe nagrody podane zostaną przed III rundą Festiwalu.
Nagrody podane w kwotach brutto. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nagrody do 2000 PLN są nieopodatkowane, od pozostałych nagród obowiązuje podatek w wysokości 10%.

WPISOWE
OPEN A: 200 PLN
Organizator może dopuścić do udziału w OPEN A zawodników z rankingiem ELO 1950-2099, wpisowe dla tych zawodników wzrasta o 50%.
OPEN B – 160 PLN
Organizator może dopuścić do udziału w OPEN B zawodników z rankingiem ELO poniżej 1700, wpisowe dla tych zawodników wzrasta o 50%.
OPEN C – 140 PLN, zawodnicy urodzeni w roku 1941 i wcześniej – zwolnieni z wpisowego
OPEN D – 160 PLN
OPEN E – 140 PLN
GRUPA F – 100 PLN
GRUPY G1, G2 – 60 PLN / turniej (dla zawodników startujących w obu turniejach G1 i G2 – 100 PLN)
Wpisowe zawiera opłaty rankingowe PZSzach i opłaty rejestracyjne FIDE.
Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM są zwolnieni z wpisowego. Zawodników z tytułem GM zapraszamy do kontaktu z organizatorem w celu uzgodnienia indywidualnych warunków udziału.
Zawodnicy, którzy występują w 2 grupach turniejowych otrzymują 10% rabatu na wpisowe.
Dla zorganizowanych grup liczących min. 10 zawodników rabat – prosimy o kontakt.

KONTAKTY, ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do 31.07.2021 e-mail: polanica@dzszach.pl
lub online – formularz w serwisach turniejowych na stronie www.rubinstein.dzszach.pl
Wpisowe należy wpłacać do 31.07.2021 na konto:
Dolnośląski Związek Szachowy, nr konta 30 1750 0012 0000 0000 3990 6527 (Bank BNP Paribas).
Wpisowe wpłacane po terminie wzrasta o 20 PLN.

Organizator nie gwarantuje udziału osobom, wpłacającym wpisowe po terminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list startowych.

HARMONOGRAM FESTIWALU – TURNIEJE OPEN

Biuro Festiwalu będzie czynne w dniu 13.08.2021 od godz. 15:00

Grupy poranne:
OPEN D (ELO <= 2000)
OPEN E (ELO <= 1600)
GRUPA F (do lat 12)
Zamknięcie list startowych 13.08.2021 – godz. 20:00
Rundy 1-9 w dn. 14-22.08.2021, godz. 9:30
Zakończenie 22.08.2021, godz. 14:00
GRUPY G1/G2 rundy w godz. 9:30 i 11:00

Grupy popołudniowe:
OPEN A (ELO >= 2100),
OPEN B (ELO 1700-2200)
OPEN C (seniorzy)
Zamknięcie list startowych 14.08.2021 – godz. 12:00
Rundy 1-9 w dn. 14-22.08.2021, godz. 15:00
Zakończenie 22.08.2021 – godz. 20:30

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Za zdolność do gry odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie.
Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny i we własnym zakresie
Podczas Festiwalu odbywać się będą imprezy towarzyszące – turnieje szachów szybkich i błyskawicznych, imprezy kulturalne i sportowe.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.
Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach, PZSzach i FIDE, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.

GermanEnglishPoland